Členstvo

Členstvo vo WORLD CANINE PRO SPORT

Pre rok 2018 máme v klube plný stav členov.

Členstvo zahŕňa všetky druhy tréningov, ale aj akcií, školení, seminárov či spoločenských akcii. Člen klubu má neobmedzený prístup k inštruktorom, výcvikovým pomôckam, výcvikovej tréningovej ploche, zvýhodnený hotel pre psa a pomoc či podporu na akciách, zvýhodnenú cenu krmiva a výcvikových pomôcok. Štvrťročné členské 120€ , polročné 200€ a ročné členské 260€.