Členstvo

Členstvo vo WORLD CANINE PRO SPORT

Od 01.02.2016 otvárame možnosť stať sa členom World Canine – Pro Sport a to na štvrťrok, polrok a samozrejme rok. Členstvo zahŕňa všetky druhy tréningov, ale aj akcií, školení, seminárov či spoločenských akcii. Člen klubu bude mať neobmedzený prístup k inštruktorom, výcvikovým pomôckam, výcvikovej tréningovej ploche, zvýhodnený hotel pre psa a pomoc či podporu na akciách, zvýhodnenú cenu krmiva a výcvikových pomôcok. Štvrťročné členské 120€ , polročné 200€ a ročné členské 260€. Počet členov bude limitovaný a Vaše žiadosti posielajte na mkyno@centrum.sk alebo worldcanine@centrum.sk.