Výcvik

C E N N Í K

  • výcvik malé plemená štandard: 700 eur
  • výcvik veľké plemená štandard: 850 eur
  • výcvik veľké plemená NSP / MSP: od 1800 eur
  • výcvik veľké/ malé plemená na požiadanie majiteľa: dohodou

Výcviková hodina individuál

  • Poslušnosť 10€/ hodina s inštruktorom
  • Skupinová poslušnosť / socializácia 12€/ hodina v skupine s inštruktorom
  • Príprava na skúšky IGP / SVV 12€/ hodina s inštruktorom
  • Obrana základ 12€/ 2 kolá
  • Obrana príprava na skúšku/ preteky 15€/ 2 kolá , podľa potreby
  • Obrana na Ringo, alebo civil 15€ – 20€ / podľa potreby a požiadaviek

Ak je výcvik vykonávaný mimo náš objekt tak za každý km sa započítava 0,20 eur.

*Každá odchýlka od platného cenníka, alebo služby nad štandard sa uvedie do písomnej časti zmluvy.