Výcvik

C E N N Í K

  • výcvik malé plemená štandard: 700 eur
  • výcvik veľké plemená štandard: 850 eur
  • výcvik veľké plemená NSP / MSP: od 1800 eur
  • výcvik veľké/ malé plemená na požiadanie majiteľa: dohodou

Výcviková hodina individuál

  • Poslušnosť: 7 eur
  • Obrana: 10 eur
  • Personal Protection, Objektová ochrana, Ringo: 15 eur

Ak je výcvik vykonávaný mimo náš objekt tak za každý km sa započítava 0,20 eur.

*Každá odchýlka od platného cenníka, alebo služby nad štandard sa uvedie do písomnej časti zmluvy.